Báo cáo điều kiện cho học sinh quay trở lại


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HUY HOÀNG

 

Số:11/BC-   MNHH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mạo Khê., ngày 11tháng 3 năm 2021

 

BÁO CÁO NHANH

Công tác chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều tại Công văn số 593/UBND ngày 26/02/2021; Công văn số 187/PGD&ĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 27/02/2021 về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, để học sinh tiếp tục học tập trung tại trường.

Trường Mầm Non Huy Hoàng báo cáo nhanh công tác chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

  1. Công tác tuyên truyền

Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh và CB-GV-NV Người lao động chủ động trong công tác phòng chống dịch,

+ Chủ động khai báo sức khỏe tuân thủ các văn bản Lãnh đạo các câp.

+ Thông báo cho Phụ huynh học sinh chủ động cho con đến trường trong điều kiện tốt nhất về sức khỏe

  1. Công tác vệ sinh trường lớp học

+ Dọn vệ sinh toàn trường, phu khử trùng toàn bộ khuôn viên, lau dọ vệ sinh các lớp, khử khuẩn, bàn ghế đồ dùng đồ chơi

+ Lau dọn Vệ sinh phòng chức năng kh cách ly

  1. Các điều kiện, cơ sở vật chất phòng chống dịch

+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như: máy đo thân nhiệt , các loại sổ đo thân nhiệt, đồ dùng vệ sinh, dung dịch sát khuẩn , tiếp tục bổ xung kế hoạch phòng chống dịch trong hiện tại

+ Phân luồng các phòng học, phòng y tế, phòng cách ly, bếp ăn…

  1. Phân công nhiệm vụ phòng chống dịch

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai thực hiện và báo cáo kết quả

Hồ sơ thực hiện công tác Phòng chống dịch của nhà trường huẩn bị cho trẻ ăn bán trú tại trường

Công tác Thành lập BCĐ phòng dịch theo hồ sơ y tế  được bổ xung đầy đủ các hạng mục

7. Phương án ngày đầu học sinh tới trường

+ Phân luồng cho học sinh đo thân nhiệt ghi sổ từng học sinh vào trường, Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp tập chung trẻ theo lớp dãn cách đúng hướng dẫn

+ Chuẩn bị khâu chăm sóc chu đáo cho tâm thể học sinh và phụ huynh.

8. Thuận lợi, khó khăn

- Còn thiếu nhân viên y tế vước mắc về chuyên môn

9. Đề xuất, kiến nghị

- Quan tâm giáo viên tư thục tỉnh ngoài về công tác thuận tiện đảm bảo đời sống cho giáo viên.

 

TM.NHÀ TRƯỜNG

( đã ký)

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu