Kế hoạch công tác tháng 1.2021


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HUY HOÀNG

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01/KH-TrMNHH

 

Mạo Khê ngày,03 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  01/ 2021

Trọng tâm:

1. Tổ chức các hạt động mừng Đảng mừng xuân kỷ hợi năm 2021

3. Tổng kêt hội thi GV giỏi cấp cơ sở

4. Chuản bị CSVC năm học mới

5.Sơ kết học kỳ I.

 

. Lịch cụ thể :                      

TT

Nội dung công việc

Biện pháp

Người thực hiện 

Thời gian thực hiện

Đánh giá két quả

I

Quy mô : 5nhóm lớp

+ 02 nhóm trẻ

+ 3 lớp

 

 

Công tác phát triển

-Duy trì sĩ số lớp đảm bảo ATTP. TNTT trường học và phòng chống rét cho trẻ.

 

-CB,GV, NV

BGH,GV

 

GV toàn trường

BGH+GV

 

2

-Công tác chuyên môn

 

 

-Chăm sóc: chú ý đến sức khỏe trẻ

 - Duy trì đảm bảo khẩu phần ăn, đảm bảo đủ nước ấm hàng ngày.

- Thực hiện theo thời khóa biểu, thời gian biểu

- Tham gia bài giảng E-Learning cấp thị xã

- Tham gia tổng kết hội thi GV giỏi cấp cơ sở

 

PHT

BGH+GV+NV+CD

Cả tháng

 

 

 

 

 

 

3

 

Công tác xây dựng CSVC

Lập Kế hoạch Sửa chữa  các cửa các phòng học khu Trung tâm; thay cửa đẻ đảm bảo AT cho trẻ,

Sửa chữa nền gạch phồng các lớp 5A1. 4B1. Hè khu hiệu bộ

HT+ KT+ BGH

Tuần 3-4

 

 

 

4

 

 

Công tác khác

* Công tác tham mưu

 

 

 

 

*Chuẩn bị sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

* Công tác kiểm tra: Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

 

 

 

- Tham mưu Thay của các phòng học

-Tham mưu công tác bảo vệ tết nguyên đán.

 

 

Chuẩn bị báo cáo sơ kết nhà trường

 Báo cáo sơ kết công đoàn

 

  • GV+ Đoàn kiểm tra
  • KT khâu chế biến thực phẩm

 

BGH+CĐ+PH

HT

 

CMMG+PHT

4 lớp MG 4-5-6T

 

PHT+ Cấp dưỡng

 

1-15/1

 

 

 

 

15/30/1

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu