Xuất bản thông tin

Lịch phân công giáo viên đứng lớp năm học 2014 - 2015

Lịch phân công giáo viên đứng lớp năm học 2014 - 2015


LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2014 - 2015
STT Họ và tên giáo viên Trình độ Dạy lớp ghi chú
1 Ngô Thị Phương Cao Đẳng 5A
2 Văn Thị Hòa Cao Đẳng 4A
3 Vũ Thị Thơm Trung Cấp 4B
4 Nguyễn Thị Hương Trung Cấp 3A
5 Trần Thị Hoàng Yến Trung Cấp NT